Telefonický kontakt: +420 724 052 793

Normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů. Udávají poměr zmenšení pro jednotlivé velikosti a v jednotlivých velikostech pak udávají rozměry, které musí být dodrženy. Z toho je patrno, že nelze zhotovovat modely v libovolném zmenšení. Zvláště ne tehdy, chce-li se modelář zúčastnit různých soutěží. Dále pak tehdy, doplňuje-li svými vlastními modely kolejiště a modely tovární výroby. Zde pak musí dodržovat ještě další rozměry uvedené v normách. Jednotnost a možnost kombinace modelů různých výrobců dala podnět ke vzniku těchto norem. Jsou uváděny pod značkou NEM, která vznikla ze začátečních písmen německého názvu "Normen Europäischer Modellbahnen". Český název je "Normy evropských modelových železnic". Zde Vám přinášíme některé z nich.

Titulek Zobrazení
NEM 010 - Velikosti a rozchody 9787
NEM 102 - Průjezdný průřez 18958
NEM 104 - Světlé průřezy úzkorozchodných železnic 8065
NEM 112 - Vzdálenosti kolejí 14663
NEM 114 - Převýšení v oblouku 11399
NEM 120 - Průřezy kolejnic a kolejnicové spojky 9105
NEM 123 - Rozměry železničního svršku 10862
NEM 123 - Průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí 8957
NEM 201 - Poloha trolejového drátu 8468
NEM 301 - Obrys vozidel 9141
NEM 310 - Dvojkolí a kolej 10100
NEM 311 - Profily okolku 8082
NEM 380 - Kontejnery 7664
NEM 611 - Elektrické napájení pevně zabudovaných zařízení 8196
NEM 631 - Směr jízdy a provoz při dvoukolejnicovém napájení 8876
NEM 800 - Železniční epochy 9310

Přihlášení nebo registrace