Telefonický kontakt: +420 724 052 793

Normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů. Udávají poměr zmenšení pro jednotlivé velikosti a v jednotlivých velikostech pak udávají rozměry, které musí být dodrženy. Z toho je patrno, že nelze zhotovovat modely v libovolném zmenšení. Zvláště ne tehdy, chce-li se modelář zúčastnit různých soutěží. Dále pak tehdy, doplňuje-li svými vlastními modely kolejiště a modely tovární výroby. Zde pak musí dodržovat ještě další rozměry uvedené v normách. Jednotnost a možnost kombinace modelů různých výrobců dala podnět ke vzniku těchto norem. Jsou uváděny pod značkou NEM, která vznikla ze začátečních písmen německého názvu "Normen Europäischer Modellbahnen". Český název je "Normy evropských modelových železnic". Zde Vám přinášíme některé z nich.

Titulek Zobrazení
NEM 010 - Velikosti a rozchody 9585
NEM 102 - Průjezdný průřez 18397
NEM 104 - Světlé průřezy úzkorozchodných železnic 7903
NEM 112 - Vzdálenosti kolejí 14291
NEM 114 - Převýšení v oblouku 11189
NEM 120 - Průřezy kolejnic a kolejnicové spojky 8940
NEM 123 - Rozměry železničního svršku 10647
NEM 123 - Průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí 8823
NEM 201 - Poloha trolejového drátu 8317
NEM 301 - Obrys vozidel 8982
NEM 310 - Dvojkolí a kolej 9883
NEM 311 - Profily okolku 7926
NEM 380 - Kontejnery 7525
NEM 611 - Elektrické napájení pevně zabudovaných zařízení 8076
NEM 631 - Směr jízdy a provoz při dvoukolejnicovém napájení 8744
NEM 800 - Železniční epochy 9108

Přihlášení nebo registrace